image 4Ablak a világra!

Galamb József Mezõgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Makó(A kép forrása: http://androgeek.hu)

"Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, õriz és közvetít, az emberi kommunikáció, a gondolkodás, a tanulás, az önismeret kibontakozásának közege, elõfeltétele és legfõbb eszköze.
Az anyanyelvnek kulcsszerepe van a nemzeti és kulturális önazonosság, tudatosság és kifejezõkészség, az erkölcsi, az esztétikai, a történeti és a kritikai gondolkodás kialakításában is.
A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerõsítése, az irodalomnak mint mûvészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtõ megismertetése."

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet (OFI)