image 4Ablak a világra!

Galamb József Mezõgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Makó(A kép forrása: http://androgeek.hu)
Témakörök - Egyetemes Tizedes Osztályozás

SzakszámTémakör

0 Általános művek
1 Tudomány általában
100 Filozófia
150 Lélektan
180 Esztétika, etika
2 Vallás
20 Könyvtárügy
200 Vallás és tudomány
220 Biblia. Szentírás. Ó- és Újtestamentum
280 Kereszténység. Kereszténység vallása
290 Általános és összehasonlító vallástudomány.
292 Klasszikus mitológia. Görög-római vallás
3 Társadalomtudományok
30 Általános lexikonok, enciklopédiák
300 Társadalomtudomány általában
301 Szociológia
310 Statisztika
320 Politika
323 Belpolitika
327 Külpolitika
330 Közgazdaságtan
331 Munkajog. Munka
340 Jog, jogtudomány, jogtörténet
342 Alkotmányjog. Államjog. Közjog
350 Államigazgatás. Közigazgatás
355 Hadügy, hadtudomány. Hadsereg
370 A nevelés általában. A nevelés története
373 Általánosan képző iskolák
377 Szakképzés, szakiskolák
390 Néprajz
391 Népviselet. Divat, ruházat
395 Társadalmi érintkezés. Illemszabályok
5 Természettudományok
500 Természettudomány általában
504 Környezettudomány
510 Matematika
520 Csillagászat, asztronómia
530 Fizika
537 Elektromosság
540 Kémia, vegytan, ásványtan
550 Földtan, geológia
560 Őslénytan
570 Biológia
58 Általános évkönyvek
580 Növénytan, botanika
590 Állattan, zoológia
6 Alkalmazott tudományok
608 Feltalálók, találmányok
610 Orvostudomány, egészségügy
620 Technika, műszaki tudományok általában
621 Géptan
623 Haditechnika
629 Járművek technikája
630 Mezőgazdaság
631 Mezőgazdasági üzemtan
633 Növénytermesztés
634 Gyümölcstermesztés
635 Kertészet. Virágkertészet. Dísznövények
636 Állattenyésztés, halászat, vadászat, ...
640 Háztartás
641 Konyha, főzés, szakácskönyvek
643 Lakás, lakberendezés
646 Ruházat, varrás, kötés, horgolás
655 Könyvnyomtatás, nyomdászat
656 Közlekedés
657 Számvitel. Könyvvitel
658 Üzemgazdaság. Kereskedelmi technika
660 Vegyipar
670 Könnyűipar
681 Finommechanika. Számítástechnika
689 Barkácsolás
69 Múzeumok
690 Építőipar
7 Művészetek, játék, sport
70 Hírlapok, újságírás
700 Művészettörténet általában
720 Építőművészet, építészet története
730 Szobrászat
738 Kerámia, porcelán
739 Ötvösművészet, zománc
745 Iparművészet
750 Festészet
760 Grafika, metszet
770 Fényképészet
780 Zene, zenetörténet
790 Szórakozás
791 Filmművészet (tv, rádió)
792 Színházművészet, opera, balett, báb
793 Tánc, bűvészkedés
794 Társasjátékok, sakk, rejtvények
796 Sport
799 Horgászat, vadászat
8 Nyelvtudomány, irodalomtudomány
800 Nelvtudomány. Általános nyelvészet
801 Szótárak
809 Magyar nyelv
810 Irodalomtudomány általában
811 Indo-európai nyelvek általában
82 Világirodalom, irodalomtudomány
820 Angol irodalom
830 Német irodalom
839 Norvég irodalom
840 Francia irodalom
850 Olasz irodalom
875 Ókori görög irodalom
882 Orosz irodalom
890 Keleti és egyéb nyelvek irodalma
894 Magyar irodalom
9 Földrajz, életrajz, történelem
90 Könyvritkaságok
908 Honismeret. A világ országai
910 Földrajztudomány, utazás
911 Térképek, atlaszok
913 Világföldrajz
914 Európa földrajza
915 Ázsia földrajza
916 Afrika földrajza
917 Észak-Amerika földrajza
918 Közép- és Dél-Amerika földrajza
919 Óceánia és a sarkvidékek földrajza
920 Életrajzok
930 Régészet, művelődéstörténet, világtörténet
931 Ókori történelem
940 Európa története
942 Nagy-Britannia története
943 Közép-Európa története
944 Franciaország története
950 Ázsia története
960 Afrika története
970 Észak-Amerika története
973 Az Amerikai Egyesült Államok története